Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie
Home > Alle artikels > De bijsluiter van een geneesmiddel vinden

De bijsluiter van een geneesmiddel vinden

Terug
Missing

Voor elk geneesmiddel bestaat er een bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel) en een samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars) . Beide documenten worden goedgekeurd in het kader van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van het geneesmiddel en vormen de informatie en fundamentele referentie voor het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van het geneesmiddel.

In dit deel van de website kunt u de bijsluiter voor het publiek en de SKP van in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met vrije aflevering of onderworpen aan een voorschrift, raadplegen en afdrukken.

De bijsluiter voor het publiek en de SKP van de geneesmiddelen worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Met de zoekrobot van de Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten kunt u op elk moment de bijsluiter van een geneesmiddel raadplegen.


Artikel geschreven door Easypharm
Meer artikels lezen

Contact ons